Vedecké okienko na podujatiach

Čaro chémie môžete objavovať aj počas eventov, osláv narodenín, teambuildingov alebo festivalov. Vystúpenie nemusí byť len pre študentov stredných a základných škôl ale dokáže zaujať, zabaviť a naučiť dospelé publikum. 

 

Predstavenie nemá určenú vekovú hranicu, stačí len zdieľať záujem objavovať.

Vystúpenia počas podujatí

Viete si objednať aj predstavenie na pódium podľa presného scénara s možnosťou asistencie publika. Program je možné obsahovo prispôsobiť potrebám akcie alebo požiadavkám organizátora. 

Čas vystúpenia na pódiu: 45 minút

 

Okrem vystúpenia na pódiu je možnosť aj vystúpenia v stánkoch. Jedná sa o nepretržité pôsobenie v stánku mimo pódia počas podujatia. Návštevníkom stánku predstavím jednotlivé experimenty a taktiež, si ich môžu návštevníci aj vyskúšať. Táto možnosť je vhodná pre akcie s veľkým množstvom účastníkov, ktorí na akciu prichádzajú v rôznom čase. 

Čas vystúpenia v stánku: min. 2 hodiny – max. 5 hodín

 

Možná je aj kombinácia oboch vystúpení. 

Vedecké okienko na oslavách

Pri narodeninových oslavách je možnosť hodinového vystúpenia, kde môže oslávenec asistovať počas experimetov. 

Vedecké okienko na táboroch

Vystúpenie je vhodné aj pre detské tábory, kde môže byť príjemnou pridanou hodnotou Vášho tábora. Vystúpenie je prispôsobené vekovému priemeru detí v tábore a účastníci sa počas oddychu a zábavy vedia aj niečo nové naučiť. 

Ak vás zaujala niektorá možnosť...

Neváhajte ma kontaktovať na emailovú adresu: vedeckeokienko@gmail.com

Spoločne preberieme všetky podrobnosti, cenovú ponuku a prispôsobenie vystúpenia, aby bolo ako šité pre vašu akciu. 

Shopping Cart